Seadusandlus

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt  kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.

Milliseid osasid köögi väljatõmbest puhastame?

 • Kubud ja rasvarestid
 • Väljatõmbe torsutik seespidiselt
 • Väljatõmbeventilaator

  Milleks köögi ventilatsiooni väljatõmbesüsteemi puhastada?

  • Ventilatsiooni puhastamine vähendab märgatavalt tuleohtu
  • Pikendab seadmete eluiga
  • Parandab auru ja suitsu väljatõmbe õhuhulkasid
  • Tagab puhtama ja tervislikuma töökeskkonna
  • Võimalikud väiksemad kindlustuse kulud(k.a õnnetuse korral)

   KÖÖGI VENTILATSIOONI PUHASTUS ENNE JA PÄRAST