Korstnalõõride puhastus on vajalik, sest…

Korstnalõõridesse võib olla tekkinud ummistus linnupesa või ehitusjääkide näol, mis takistab korteris normaalset õhuvahetust


Tekkinud ummistus enamasti takistab piisava õhu jurudevoolu ja tekib liigniiskus, mis on hallitusprobleemide üks peamisi põhjuseid.


Korstnalõõridesse võib olla ladestunud erinevaid haigustekitajad ja pahatihti on külmetus, peavalu, allergiad ja paljud teised haigused just nimelt tekkinud seetõttu


Ventilatsioonilõõridesse ladestunud orgaaniline praht, ehitujäätmed ja muu prügi võib tulekahju korral levitada tulekollet rohkemgi 

Ventilatsioonilõõride puhastusteenus sisaldab järgmiseid teenuseid:

  • Lõõride puhastust katuselt kuni lõõripõhjani
  • Lõõripõhjadesse ladestunud tolmu ja prahi puhastust korterite poolel
  • Korterites ventilatsioonirestide puhastust

Küsimuste korral kirjutage – see võtab vaid mõne hetke…