Köögi ventilatsiooni väljatõmbe puhastus on vajalik sest…

Ventilatsiooni puhastamine vähendab märgatavalt tuleohtu

Ventilatsiooni puhastus tagab puhtama ja tervislikuma töökeskkonna

Parandab auru ja suitsu väljatõmbe õhuhulkasid ning pikendab seadmete eluiga 

Võimalikud väiksemad kindlustuse kulud(k.a õnnetuse korral)

Köökide väljatõmmete puhastusteenus sisaldab: 

  • Kubude ja rasvarestide pesu
  • Väljatõmbe torsutiku seespidist puhastust
  • Väljatõmbeventilaatori puhastust

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

  • Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.
  • Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.
  • Vähemalt  kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.