Ventilatsiooni torustike puhastus on vajalik sest…

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vasatavalt tuleohutuse nõuetele

Ventilatsiooni puhastamine tagab puhtama ja kvaliteetsema elu- ja töökeskkonna 

Seadmeid ja süsteemi korrapäraselt puhastades ja hooldades tagab seadmetele pika-ajalisema eluea

Puhastamata jäänud ventilatsioon võib olla suureks terviseriskiks, kuna paljud haigustekitajad ja allergeenid peidvad end puhastamata torudes

Ventilatsiooni puhastusteenus sisaldab:

  • Sissepuhke torustike seespidist puhastust
  • Väljatõmbe torustike seespidist puhastus
  • Plafoonide, restide, summutite ja muud torustikeosade puhastust
  • Ventilatsiooniseadmete puhastust
  • Ventilatsioonifiltrite vahetust

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.

Täpsemalt ventilatsiooni puhastuse vajadusest!

1. Tervislik sisekliima

Esiteks on tervisliku sisekliima loomine üks olulisemaid põhjuseid, miks peaksime regulaarselt puhastama eramajade ventilatsioonisüsteeme. Õhku kogunevad tolmuosakesed, hallitus, bakterid ja muud saasteained võivad kahjustada siseõhukvaliteeti. Kui ventilatsioonisüsteem on ummistunud või reostunud, levivad need saasteained kogu majas, mis võib põhjustada hingamisteede probleeme ja allergiaid.

2. Energiasääst

Tõhusalt töötav ventilatsioonisüsteem aitab kaasa energiasäästule. Kui süsteem on puhas ja takistusteta, suudab see õhku tõhusamalt ringlusse võtta ja soojuskadu vähendada. See omakorda võib vähendada küttekulusid, sest puhas ventilatsioonisüsteem tagab, et soojus jahtub vähem.

3. Seadmete pikem eluiga

Ventilatsioonisüsteemi korrapärane hooldus aitab kaasa seadmete pikemale elueale. Tolmu ja mustuse kogunemine süsteemi osadesse võib põhjustada kulumist ja rikkeid. Puhastamata ventilatsioonisüsteem võib sundida ventilatsiooniseadmeid töötama raskustega, mis omakorda lühendab nende eluiga.4. Mugavus ja heaolu

Puhas ventilatsioonisüsteem aitab säilitada maja üldist mugavust ja heaolu. Värske ja puhas õhk loob meeldiva elukeskkonna ning aitab vältida ebameeldivaid lõhnu, mis võivad tekkida ummistunud ventilatsioonisüsteemide tõttu.

5. Ennetav lähenemine

Regulaarne ventilatsioonisüsteemi puhastamine on ennetav meede, mis aitab vältida tulevasi probleeme. See võib hõlmata nii suuremaid remonditöid kui ka ootamatuid rikkeid. Investeerides regulaarsesse hooldusse, saate tagada, et teie ventilatsioonisüsteem toimib tõhusalt ja probleemid avastatakse enne, kui need muutuvad suuremaks mureks.

Kokkuvõttes on eramajade ventilatsioonisüsteemide regulaarne puhastamine oluline samm tervisliku, energiasäästliku ja mugava elukeskkonna tagamisel. See on investeering, mis tasub end ära nii tervise, mugavuse kui ka majanduslike eelistega.