Ventilatsiooni torustike puhastus on vajalik sest…

Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vasatavalt tuleohutuse nõuetele

Ventilatsiooni puhastamine tagab puhtama ja kvaliteetsema elu- ja töökeskkonna 

Seadmeid ja süsteemi korrapäraselt puhastades ja hooldades tagab seadmetele pika-ajalisema eluea

Puhastamata jäänud ventilatsioon võib olla suureks terviseriskiks, kuna paljud haigustekitajad ja allergeenid peidvad end puhastamata torudes

Ventilatsiooni puhastusteenus sisaldab:

  • Sissepuhke torustike seespidist puhastust
  • Väljatõmbe torustike seespidist puhastus
  • Plafoonide, restide, summutite ja muud torustikeosade puhastust
  • Ventilatsiooniseadmete puhastust
  • Ventilatsioonifiltrite vahetust

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.