EstVent OÜ alustas tööd aastal 2017, ent kogemust valdkonnas on juba aastast 2011. Seetõttu tunneme oma tööd ja kogemusi jagub, tänu millele saame pakkuda parimat vetilatsioonisüsteemide puhastuse teenust.

Meie kasutada on Eestis levinud seadmed LifaAir ja BOS tootjatelt. Samuti on meie väga heaks koostööpartneriks Eesti oma ventilatsioonifiltrite tootja FilterPlus, kelle filtreid julgeme kõigile soovitada. 

Võta meiega ühendust ja lepi kokku tasuta venilatsiooni  puhastuvajaduse uuring.


  • Läheneme igale kliendile individuaalselt
  • Vastavalt objektile ja töömahule koostame omapoolse pakkumise
  • Töid teostame korrektselt ja arvestades kliendi huve
  • Tööde lõppedes väljastame tööde akti Päästeametile esitamiseks
  • Igal objektil teostatud töödest koostame enne-pärast fotoalbumi

Juba üle 400 rahuloleva kliendi!

Oleme Teie teenustega rahul. Kui küsisin hinnapakkumist kõigile oma neljale objektile, käis Raido Raudsik ise kohal, vaatas objektid üle. Pärast tööde teostamist olen saanud tagasisidet temalt, annab nõu. Töömehed on korrektsed, viisakad, põhjalikud. Objekt jääb puhtaks. Töömehed on korrektsed, viisakad, põhjalikud, objekt jääb puhtaks peale tööde lõpetamist. Tööd teostate plaanipäraselt, aktid esitate korrektselt. Oleme teenusega rahul ja aitäh hea koostöö eest!

Liia Toom

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus