VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE PUHASTUSTEENUS
EstVent OÜ teostab ventilatsioonisüsteemide puhastust vastavalt Eestis kehtivale standardile EVS 812-2:2014
“Ehitise Tuleohutus”, mille kohaselt peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas.
Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 päeva. 

Köökide rasvakanalite puhastus

Kortermajade lõõride puhastus

Sundventilatsiooni puhastus 

Suur oli meie rõõm, kui aasta lõpus saime kutse osaleda Päästeameti tunnustusüritusel “Lääne päästekeskus tänab ja tunnustab”. Õhtu lõpus tulime koju teadmisega, et meie tööd on märgatud ja meie head kliendid võivad meie peale kindlad olla. Anname oma tööle rahulolu garantii, sest me soovime, et te tunneksite end 100% kindlat usaldamaks meid oma koostööpartneriks. Kui juba Päästeamet meid usaldab, siis võite ka Teie meie töö kvaliteedis kindlad olla!

Ventilatsioonisüsteemide korrapärast puhastuse nõude täitmist kontrollib Päästeamet.

Väljastame peale tööde lõppu kliendile tööde akti koos fotodega, mis on Päästeameti poolt heaks kiidetud ja kinnitatud.