VENTILATSIOONI PUHASTAMINE

Meie ettevõte EstVent OÜ pakub teenusena ventilatsiooni puhastust. Teenust pakume ka eramutele.

Ventilatsiooni eesmärgiks on tagada hoones tervislik ja mõnus siseõhk Me veedame enamuse oma ajast siseruumides kas siis kodus või tööl. Seetõttu on siseõhu puhtusel märkimisväärne mõju inimese tervisele ja heaolule. Halbadest tingimustest põhjustatud tervisehäired võivad olla ebamäärased ning neid ei osata seostada halva siseõhu tingimustega. Inimene vajab päevas 15 kuupmeetrit õhku, ühes kuupmeetris ebakvaliteetses õhus võib sisalduda miljon kiudu ja sada tuhat viirust ja bakterit.

40% siseõhu saastest pääseb ruumidesse ventilatsiooniseadmestiku kaudu. Sissetuleva õhu filtrid on kulukad ja seetõttu vahetatakse neid liiga harva. Tagajärjena pääseb puhastamata õhk filtri läbi sisse. Siseneva õhu kvaliteeti alandab ka seadme tootmise, transpordi, ladustamise ning montaaži käigus seadme sisepindadele kogunenud mustus, mis on väga heaks kasvukeskkonnaks mikroobidele. Paigaldamise ajal torudesse kogunev mustus on näiteks ehituseaegne tsemenditolm, metallipuru, jpm.

Puhastatavaist kanaleist võib leida ehitusjäätmeid, lindude väljaheiteid ning isegi korjuseid. Orgaaniliste jäätmetega saastunud ventilatsioonikanalid võivad olla mikrobioloogiliste ühendite pesaks, mis levivad ventilatsioonitorusid mööda ruumidesse. Ventilatsiooniseadmetesse kogunevad ebapuhtused: orgaaniline mustus –  bakterid, seened, viirused, putukad, taime osakesed jne. Ebaorgaaniline mustus – tsemenditolm, õlid, metallipuru, ebaorgaanilised kiud, rasvad, tõrv, lendtuhk, jpm.

Ventilatsioonikanalite puhtust tuleb kontrollida ja vajadusel teostada ventilatsiooni puhastamine alati enne hoone kasutuselevõttu ja edaspidi vähemalt iga kolme aasta järel.

Torustike tuleks puhastada kahel põhjusel: sissepuhketorustiku tervise ja heaolu- ning väljatõmbetorustiku tuleohutuse seisukohalt. Kui hoone ruumis süttib tulekahju, võivad ventilatsiooniseadmed ja kanalid aidata kaasa tule ja suitsu levimisele, kiirendades sellega ka tulekahju edasi kandumist. Ka ventilatsiooniseadmete endi rikked võivad põhjustada tulekahju.Kui ventilatsioonisüsteem töötab plahvatusohtlikus ruumis, võib õhukanalitesse koguneda liiga suures koguses plahvatusohtlikku ainet või tolmu, mis põhjustab plahvatuse. Kanali sisepinnale koguneb peaaegu alati mustust.

Eestis on alates 2004 aastast ventilatsiooni puhastamine kohustuslik!

KÜSI HINNAPÄRINGUT!