KÖÖGI RASVAKANALITE JA KUBUDE PUHASTUS

Meie ettevõte EstVent OÜ pakub köökidele teenusena rasvakanalite, kubude ja ventilatsiooni puhastust.

Köökide rasvakanalite puhastus on protsess, mille käigus puhastatakse ventilatsiooni torudesse, kubudele ja väljatõmmetele kogunenud rasvad. Kui jätta rasvakanalid puhastamata, koguneb ajapikku väga suur kogus väga tuleohtlikku materjali Teie ventilatsiooni väljatõmbe süsteemi ning alates 310°C võib toimuda iseeneslik süttimine. Edasi võib juba tuli levida ventilatsioonitorustikku ning tagajärjed võivad olla hirmsad. Ventilatsiooni süsteeme peab inspekteerima ja puhastama regulaarselt vastavalt köögi kasutuse intervallidest, et veenduda tuleohutuses.

Rasvapõletatud köögikanalid on hoone üheks kõige levinuimaks ja tõsisemaks tuleohu allikaks. Ainuüksi 1/4 tulekahjudest ärihoonetes on põhjustatud toiduvalmistamisest ja köögi väljatõmbe süsteemide poolt.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele(Allikas: EVS 812-2:2014)

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas

KÜSI HINNAPÄRINGUT!